Chủ DNTN là người đứng tên trên bìa đỏ và bảo lãnh cho DNTN vay vốn Ngân hàng, như vậy có được không?

26/04/2022

Xin cho hỏi: tại điểm 5 điều 144 luật dân sự quy định "người đại diện không được xác lập thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ 3 mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Như vậy trong TH chủ DNTN là người đứng tên trên bìa đỏ và bảo lãnh cho DNTN vay vốn Ngân hàng, như vậy có được không? Có nằm trong một trong các trường hợp khác pháp luật quy định khác.... Theo điểm 5 trên. Nếu chủ hộ Ủy quyền cho vợ toàn quyền giao dịch về Tài sản trên sau đó ký hợp đồng thế chấp bên thứ 3 với Ngân hàng; có được không, có đủ tính pháp lý không?

  • Điều 361 Bộ luật dân sự quy định về bảo lãnh như sau:
   Ðiều 361. Bảo lãnh
   Bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.
   Như vậy việc chủ DNTN đồng thời là chủ của quyền sử dụng đất thì không thể thực hiện được biện pháp giao dịch bảo đảm là bảo lãnh bởi vì chủ thể bảo lãnh phải là bên thứ 3 chứ không phải là 1 trong 2 bên của hợp đồng.

   Trường hợp chủ doanh nghiệp ủy quyền cho vợ về bản chất cũng không khác gì nhau bởi vì người vợ đi thực hiện công việc ủy quyền là thay mặt người chồng và trong phạm vi ủy quyền sai đâu cũng không phải chịu trách nhiệm mà trách nhiệm đó thuộc về ông chủ DNTN kể trên.

   Tuy nhiên chủ DNTN có thể vay tiền ngân hàng bằng tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất kể trên thì hoàn toàn được.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn