Chủ sở hữu công ty có được rút lợi nhuận hay không?

26/04/2022

Tôi là chủ sở hữu một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đặt trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2018 vừa qua, công ty làm ăn được nên dự kiến năm nay lợi nhuận của công ty sẽ cao. Nhưng đổi lại công ty cũng có một số khoản vay ngân hàng đến hạn nhưng có thể thỏa thuận được với ngân hàng về việc kéo dài thời hạn trả nợ. Vậy tôi có được rút lợi nhuận của công ty năm 2018 hay không?

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệp có thể hoạt động dưới một trong các hình thức là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

   Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

   Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều 75 và Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Theo đó, Tại Khoản 6 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

   ...

   6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì chủ sở hữu (có thể là tổ chức, hoặc cá nhân) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn theo quy địnhcủa pháp luật.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì hiện tại công ty bạn có lợi nhuân, tuy nhiên cũng đồng thời có các khoản vay ngân hàng đến thời hạn phải trả. Do đó, công ty phải thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ trước, sau khi trả xong nếu vẫn còn thì bạn có rút lợi nhuận nếu có nhu cầu.

   Tuy nhiên, như bạn đã nói thì các khoản vay ngân hàng này có thể thỏa thuận được với ngân hàng về việc kéo dài thời hạn trả nợ. Nên bạn cũng có thể thỏa thuận với ngân hàng về việc kéo dài thời hạn trả nợ đối với các khoản vay trên. Sau khi đạt được thỏa thuận thì bạn có thể rút lợi nhuận nếu có nhu cầu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn