Chuyển đổi hình thức công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

26/04/2022
Công ty muốn chuyển đổi hình thức công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì? thủ tục như thế nào?lệ phí ra sao?và từ khi nộp hồ sơ đến khi được chờ duyệt thì cần đợi khoảng thời gian bao lâu?
    • Xin lưu ý quý Công ty, đối với việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư: - Theo quy định của luật đầu tư: Nhà đầu tư nước ngòai lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư. Cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư cần các thông tin về: địa điểm thực hiện dự án (có phù hợp với quy hoạch hay không), lĩnh vực đâu tư (có điều kiện hay không có điều kiện), số vốn đầu tư >300 tỷ đồng hay < 300 tỷ đồng)… Quý vị có thể tham khảo bộ thủ tục hành chính trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đối với từng loại dự án được phân loại chi tiết. Do thông tin quý Công ty cung cấp chưa được đầy đủ nên việc hướng dẫn gặp khó khăn. Đề nghị quý Công ty cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư, địa điểm dự kiến, thực hiện dự án, quốc tịch nhà đầu tư nước ngoài, làm cơ sở để hướng dẫn thủ tục đầu tư. Hoặc liên hệ với Phòng Hợp tác Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư (0710. 3830630) để được hướng dẫn chi tiết.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn