Có bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng cho văn phòng đại diện?

26/04/2022

Công ty tôi đăng ký kinh doanh và có trụ sở hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu hoạt động kinh doanh ở phía Nam. Nhưng hiện tại vì muốn tăng quy mô kinh doanh của công ty và muốn mở rộng địa bàn hoạt động ra phía Bắc nên công ty đã xin thành lập Văn phòng đại diện ở Hà Nội, nhưng không biết công ty có bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng cho văn phòng đại diện ở đây hay không?

  • Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Theo quy định tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng (trừ một số trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP).

   Trường hợp các đơn vị bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng mà chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

   Trong đó, theo quy định tại Luật Kế toán 2015 thì đơn vị kế toán sẽ bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau đây có lập báo cáo tài chính:

   (1) Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

   (2) Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

   (3) Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

   (4) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

   (5) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Như vậy, căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định:

   - Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng. Trường hợp chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng trong thời hạn tối đa là 12 tháng.

   - Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Việt Nam thì không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

   Trường hợp văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của nước sở tại.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty bạn đăng ký kinh doanh và có trụ sở hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu hoạt động kinh doanh ở phía Nam. Nhưng hiện, tại vì muốn tăng quy mô kinh doanh của công ty và muốn mở rộng địa bàn hoạt động ra phía Bắc, nên công ty bạn đã xin thành lập Văn phòng đại diện ở Hà Nội - thuộc trường hợp không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

   Do đó: Trường hợp công ty thành lập Văn phòng đại diện của công ty ở Hà Nội thì công ty không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng cho văn phòng đại diện ở đây.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn