Có cần phải lưu giữ đơn xin gia nhập hợp tác xã của các thành viên hay không?

26/04/2022

Bên mình là hợp tác xã rau sạch. Có một số thành viên mới muốn tham gia vào hợp tác xã của mình. Theo quy định thì muốn gia nhập hợp tác xã phải có đơn xin gia nhập. Vậy thì bên hợp tác xã của mình có phải lưu giữ lại đơn xin này không? Hiện nay quy định những tài liệu nào phải lưu giữ lại? Nhờ tư vấn.

  • Có cần phải lưu giữ đơn xin gia nhập hợp tác xã của các thành viên hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Luật Hợp tác xã 2012 có quy định các loại tài liệu mà hợp tác xã phải lưu giữ như sau:

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

   a) Điều lệ, điều lệ sửa đổi, bổ sung và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; số đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên;

   b) Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa; giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện;

   c) Tài liệu, giấy xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   d) Đơn xin gia nhập, giấy chứng nhận góp vốn của thành viên, hợp tác xã thành viên; biên bản, nghị quyết của hội nghị thành lập, đại hội thành viên, hội đồng quản trị; các quyết định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   đ) Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo và các tài liệu khác của hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

   e) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính.

   Như vậy, theo quy định thì đơn xin gia nhập của thành viên hợp tác xã là một trong những tài liệu bắt buộc HTX phải lưu giữ. Cho nên khi có thành viên gia nhập HTX của bạn thì bên bạn phải thực hiện việc lưu trữ đơn xin gia nhập theo quy định.

   Ngoài ra, bên bạn cần lưu ý các loại tài liệu nêu trên để thực hiện việc lưu giữ cho đúng, tránh trường hợp thiếu sót.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn