Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên ứng với từng chủ sở hữu

Ngày hỏi:04/01/2019

Tôi đang muốn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành của nước ta có quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

   => Từ quy định trên thì có thể thấy, chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân nên cơ cấu của công ty cũng sẽ được phân ra tương ứng với từng chủ sở hữu.

   Cụ thể:

   - Trường hợp do tổ chức làm chủ sở hữu thì tại Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

   + Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

   + Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

   - Trường hợp do cá nhân làm chủ sở hữu thì cơ cấu tổ chức được quy định tại Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

   Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó, chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   Trên đây là nội dung giải đáp về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên ứng với từng chủ sở hữu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn