Có được chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác?

26/04/2022

Tôi hiện đang là thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sắp tới công ty sẽ tăng vốn điều lệ của công ty và chia đều vốn góp thêm cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp trong công ty. Tôi hiện tại tiền đã đầu tư hết nên không còn vốn để góp vào. Tôi có thể bán phần của mình cho người khác hay không?

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

   Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

   - Tăng vốn góp của thành viên;

   - Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

   Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

   Tại Khoản 2 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   "Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

   2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác nếu không có nhu cầu góp thêm vốn khi công ty tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

   Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định sau:

   - Thành viên phải chào bán quyền góp vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

   - Thành viên chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại của công ty cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết quyền góp vốn của thành viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

   Do đó: Trường hợp bạn không có đủ điều kiện để góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, thì bạn có thể thực hiện chào bán quyền góp vốn đó cho các thành viên còn lại của công ty hoặc cho người không phải là thành viên công ty theo quy định trên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn