Có được giải thể công ty bất cứ khi nào không?

26/04/2022
Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả hết nợ. Vì vậy, công ty tôi muốn giải thể. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty tôi có được giải thể không? (Nguyễn Giang – Nam Định)
  • Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định pháp luật để anh chị tham khảo như sau:

   Luật Doanh nghiệp năm 2014 (LDN) quy định:

   “Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

   1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
   a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
   b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
   c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
   d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.” (Điều 201)

   Như vậy. công ty chị không được phép giải thể vì không thuộc trường hợp giải thể doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 201 LDN. Hơn thế nữa vì công ty chị không có khả năng trả hết nợ nên không đáp ứng được điều kiện giải thể doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 201 LDN.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn