Có phải định giá tài sản góp vốn là ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thành Đồng Việt Nam không?

Ngày hỏi:31/10/2018

Tôi cùng một số người bạn khác có góp vốn thành lập công ty. Trong đó có một người bạn góp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, còn một người bạn khác thì góp bằng vàng SJC, còn lại trong đó có tôi thì góp bằng tiền mặt bằng Đồng Việt Nam. Vậy chúng tôi có phải tổ chức định giá đối với các tài sản góp vốn là ngoại tệ tự do chuyển đổi vàng đó hay không? Bởi vì tôi thấy trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhiều người ghi đơn vị tiền là Đồng Việt Nam.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam được góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty.

   Trong đó, tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ), công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

   Các tài sản góp vốn phải được định giá theo quy định của pháp luật tại Luật Doanh nghiệp 2014 và phải được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

   Theo đó, tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về định giá tài sản góp vốn như sau:

   "Điều 37. Định giá tài sản góp vốn

   1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

   2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

   Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

   3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

   Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật quy định các loại tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

   Do đó, kết luận: Đối với trường hợp bạn cùng một số người bạn khác có góp vốn thành lập công ty, trong đó có một người bạn góp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, còn một người bạn khác thì góp bằng vàng SJC, còn lại trong đó có bạn thì góp bằng tiền mặt bằng Đồng Việt Nam, thì các bạn không phải định giá các loại tài sản góp vốn là ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng SJC và thể hiện thành Đồng Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn