Có phải tất cả chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ sẽ được khấu trừ thuế TNDN?

26/04/2022

Tôi đang làm việc tại công ty sản xuất thiết bị của Nhật đang hoạt động tại Việt Nam. Nhằm tằng cường tối đa quyền lợi cho người lao động công ty tôi có chủ trương mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. Cho tôi hỏi thì công ty đã mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ thì có cần phải đóng BHXH nữa không? Xin giải đáp giúp tôi

  • Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

   “2.11. Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

   Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

   Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi cho Chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”

   Như vậy, Không phải toàn bộ chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ đều được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động dưới 03 triệu đồng/tháng/người thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, phần vượt trên sẽ không được tính.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn