Cơ quan nào ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trái pháp luật?

Ngày hỏi: 20/01/2020

Doanh nghiệp của tôi bị phòng đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trái pháp luật. Vậy cho hỏi khi chứng minh việc thu hồi đó không có căn cứ thì cơ quan nào hủy bỏ quyết định thu hồi khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp tôi?

  • Cơ quan nào ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trái pháp luật?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Công văn 3223/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn như sau: Trường hợp Phòng đăng ký kinh doanh đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Như vậy, nếu công ty bạn bị Phòng đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp trái pháp luật thì Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn