Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là gì?

26/04/2022

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014

   Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn