Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không có giấy phép

26/04/2022

Qua công tác kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, ngày 20/6/2006, UBND xã phát hiện lớp mầm non do Bà Phạm Thị Khánh Toàn làm chủ hoạt động không có giấy phép từ tháng 10/2004 nhưng đã ngừng hoạt động từ ngày 01/5/2005. UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 400.000 đồng. Bà Phạm Thị Khánh Toàn đã nộp phạt nhưng rất phân vân về quyết định xử phạt của UBND xã. Xin cho biết, UBND xã giải quyết như vậy có đúng không?

  • Tình huống trên đòi hỏi cán bộ UBND xã phải xem xét giải quyết các vấn đề sau: xác định trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục của UBND xã; xác định hành vi vi phạm để có thể xác định mức xử phạt và hình thức xử lý vi phạm; xác định thời hiệu xử lý vi phạm hành chính; ra quyết định xử lý hành vi vi phạm hành chính.
   Cán bộ UBND xã phải vận dụng các quy định tại Nghị định số 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2004 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (dưới đây viết là Nghị định số 166/2004/NĐ-CP) để giải quyết.

   - Về việc xác định trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục của UBND xã

   Theo khoản 4 Điều 9 Nghị định số 166/2004/NĐ-CP, UBND xã có chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền về giáo dục trên địa bàn xã và có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, lớp tiểu học linh hoạt, lớp tiểu học gia đình trên địa bàn xã.

   Việc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã cần căn cứ vào Điều 28 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và khoản 1 Điều 22 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, Chủ tịch UBND xã có quyền phạt tiền đến 500 000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn và thuộc thẩm quyền quản lý.

   - Về việc xác định hành vi vi phạm để có thể xác định mức xử phạt và hình thức xử lý vi phạm

   Hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Khánh Toàn là mở lớp độc lập để giảng dạy theo các chương trình giáo dục mầm non mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Vì vậy, khi giải quyết, cán bộ UBND xã cần căn cứ vào điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 8 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP. Theo đó, bà Phạm Thị Khánh Toàn sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, đồng thời phải chịu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là buộc trả lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả.

   - Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

   Hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Khánh Toàn được thực hiện từ tháng 10.2004 nhưng đã chấm dứt trước khi bị phát hiện một năm. Vì vậy, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Khánh Toàn đã hết nhưng bà Toàn vẫn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là buộc trả lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả đối với hành vi vi phạm.

   - Về trình tự, thủ tục ra quyết định xử lý hành vi vi phạm hành chính

   Tuy hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Khánh Toàn đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nhưng bà Toàn vẫn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung. Vì vậy, UBND xã sẽ tiến hành giải quyết vụ việc trên theo trình tự sau:

   + Bước 1: Lập biên bản về hành vi vi phạm;

   + Bước 2: Thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận trẻ vào học trong thời gian từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2005 để có cơ sở áp dụng hình thức xử phạt bổ sung;

   + Bước 3: Chủ tịch UBND xã ra quyết định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung buộc trả lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả đối với hành vi vi phạm;

   + Bước 4: UBND xã tiến hành tổ chức cho bà Toàn hoàn trả lại cho người học số tiền đã thu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn