Con của thành viên Hội đồng quản trị có được làm Giám đốc công ty con

Ngày hỏi:08/07/2019

Mẹ tôi là thành viên Hội đồng quản trị của công ty có phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ 60% vốn điều lệ. Công ty này có một công ty con và mẹ tôi có ý định giúp tôi được đề cử làm giám đốc của công ty con này. Vậy, tôi có đủ tiêu chuẩn không khi tôi có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực của công ty này?

  • Con của thành viên Hội đồng quản trị có được làm Giám đốc công ty con
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tiêu chuẩn của giám đốc được quy định cụ thể như sau:

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

   - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

   - Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

   Như vậy, do bạn và thành viên Hội đồng quản trị của công ty mẹ có mối quan hệ mẹ con nên bạn không thể làm Giám đốc của công ty này. Quy định trên của pháp luật nhằm tránh việc lạm quyền với mục đích thâu tóm vốn cổ phần của công ty.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn