Công bố kết quả xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Ngày hỏi:08/10/2019

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì công bố kết quả xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy chế xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BCT năm 2019 thì công bố kết quả xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín như sau:

   Trên cơ sở kết quả xét chọn của các cơ quan, tổ chức gửi về, Bộ Công Thương sẽ rà soát, tổng hợp, biên tập và công bố công khai danh sách sơ bộ các Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, trên trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương để xin ý kiến công luận trong khoảng thời gian là 20 ngày.

   Trong thời gian danh sách sơ bộ nêu trên được công bố công khai, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo dõi, kiến nghị đưa ra khỏi danh sách các doanh nghiệp phát hiện vi phạm hoặc kiến nghị bổ sung các doanh nghiệp mới đáp ứng đủ các tiêu chí xét chọn theo quy định tại khoản 3, phần I Quy chế này.

   Sau thời gian công bố sơ bộ, Bộ Công Thương sẽ công bố chính thức danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, trên trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương.

   Trên đây là quy định về công bố kết quả xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn