Công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động từ năm 2014?

26/04/2022
Ông Nguyễn Thành Nam – Đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả và một số cán bộ làm công tác ATVSLĐ, NSDLĐ quan tâm hỏi: Nghe nói, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có rất nhiều điểm mới đối với doanh nghiệp từ năm 2014. Xin hỏi đó là những nội dung cơ bản gì và văn bản nào quy định?
  • Trung tâm TVPL Công đoàn xin trả lời như sau:

   Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động TBXH ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (thay thế Thông tư số 37/2005, số 41/2011 của Bộ LĐTBXH) và có hiệu lực từ ngày 15/12/2013; trong đó có nhiều quy định mới nhằm quản lý chặt chẽ công tác huấn luyện ATVSLĐ, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm về công tác ATVSLĐ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của NLĐ có thể xảy ra. Cụ thể như sau:

   1, Về đối tượng huấn luyện được chia ra làm 4 nhóm: Người sử dụng lao động (1), cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ (2), người lao động (4) và tách riêng đối tượng NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (3). Quy định cũ là 3 nhóm đối tượng (NLĐ - NSDLĐ, cán bộ quản lý - Người làm công tác ATVSLĐ)

   2, Về thời gian huấn luyện:

   - Nhóm 1 và 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Riêng Nhóm 1 không phải huấn luyện thực hành. (Quy định cũ thời gian huấn luyện ít nhất từ 2 ngày)

   - Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời thực hành, gian kiểm tra. (Quy định cũ ít nhất là 2 - 3 ngày)

   - Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời thực hành, gian kiểm tra. (Quy định cũ ít nhất là 3 ngày)

   3, Về tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện:

   - Giảng viên huấn luyện lý thuyết phải có trình độ Đại học trở lên và có kinh nghiệm thực tế ít nhất 5 năm làm công tác ATVSLĐ.

   - Giảng viên thực hành phải có trình độ từ Trung cấp trở lên và có kinh nghiệm thực tế ít nhất 5 năm phù hợp với chuyên ngành huấn luyện.

   - Quy định cũ thì Giảng viên huấn luyện chỉ cần có kinh nghiệm, được bồi dưỡng nghiệp vụ về ATVSLĐ và do NSDLĐ quyết định.

   4, Về chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện đều do Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ cấp (quy định cũ là do NSDLĐ cấp Thẻ ATLĐ).

   - Nhóm 1 được cấp Chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm. (Quy định cũ cấp cho nhóm 1 và 2)

   - Nhóm 2, 3 được cấp Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm. (Quy định cũ là cấp Thẻ ATLĐ cho nhóm 3)

   - Nhóm 4 được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở hàng năm. (Quy định cũ là cấp Thẻ ATLĐ)

   Như vậy theo quy định mới, NSDLĐ chỉ được huấn luyện công tác ATVSLĐ nhóm 4 nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, còn các nhóm khác do Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ (được thành lập theo quy định của pháp luật) đảm nhiệm.

   Mọi liên hệ, xin được trao đổi qua điện thoại: 033.3829.961 - Trung tâm TVPL Công đoàn

   Đỗ Văn Khánh

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn