Công ty con của DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ có cần Ban kiểm soát không?

26/04/2022

Tôi đang làm việc trong Công ty con của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cũng hoạt động hơn 3 tháng nay, tôi cũng hỏi mà được biết không có bộ phận Ban kiểm soát. Như vậy, theo quy định mới thì có cần bộ phận này không? Mong nhận được giải quyết theo quy định mới.

  • Căn cứ Điều 90 Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực 01/01/2021) quy định về Cơ cấu tổ chức quản lý Doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức Công ty TNHH MTV quy định:

   Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo một trong hai mô hình sau đây:

   - Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

   - Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

   Như vậy, theo quy định mới của pháp luật Công ty mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn