Công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quy định ra sao?

26/04/2022

Liên quan đến mô hình tổ chức hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty con của ập đoàn Điện lực Việt Nam được quy định ra sao?

  • Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có quy định:

   - "Công ty con của EVN" (sau đây gọi tắt là công ty con) là các tổng công ty, các công ty hạch toán độc lập do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc nắm giữ quyền chi phối khác, được tổ chức dưới các hình thức:

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH một thành viên),

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (công ty TNHH hai thành viên trở lên),

   + Công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài,

   +Công ty ở nước ngoài và các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn