Công ty đại chúng phải công bố thông tin theo yêu cầu khi nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán mới được Quốc hội thông qua trong thời gia vừa qua, thì công ty đại chúng phải công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN trong trường hợp nào? Nhờ hỗ trợ.

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 120 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

   - Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

   - Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn