Công ty liên kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

26/04/2022

Liên quan đến cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty liên kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

  • Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có quy định:

   -"Công ty liên kết của EVN" (sau đây gọi tắt là công ty liên kết) là các công ty có cổ phần, vốn góp dưới mức chi phối của EVN;

   - Công ty không có vốn góp của EVN tự nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng liên kết và có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường, các dịch vụ khác với EVN.

   - Công ty liên kết được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn