Công ty nào cũng được khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh phải không?

26/04/2022

Công ty tôi muốn khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được không? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

  • Theo Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

   TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

   - Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

   - Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

   Như vậy, nếu công ty bạn thuộc doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ và TSCĐ phải đảm bảo 2 điều trện trên sẽ được khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn