Công ty nước ngoài được phép mua phần vốn góp công ty Việt Nam theo tỷ lệ 70:30 không?

Ngày hỏi:10/10/2019

Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài muốn đầu tư vào công ty Việt Nam, và công ty tôi muốn mua phần vốn góp là 70:30 có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Điều 24 Luật đầu tư 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

   Việc góp vốn, mua cổ phần phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư 2014, cụ thể như sau:

   - Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư 2014;

   - Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Dẫn chiếu đến Khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư 2014, quy định như sau:

   Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

   - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

   - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

   - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Bên cạch đó tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP quy định: Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

   Như vậy, nếu công ty bạn góp vốn vào công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì công ty bạn chỉ được mua tối đa 49% vốn góp. Vậy nên công ty bạn không được góp vốn theo tỷ lệ 70:30.

   Còn nếu công bạn mua cổ phần hoặc góp vốn vào các công ty khác ngoài các công ty quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư 2014 thì công ty bạn sẽ được phép mua cổ phần theo tỷ lệ 70:30.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn