Công ty TNHH MTV có cấp giấy chứng nhận phần vốn góp không?

Ngày hỏi:10/07/2019

Trường hợp chủ sở hữu góp vốn bằng tiền hoặc tài sản không phải đăng ký. Vậy, sau khi hoàn thành việc góp vốn công ty TNHH MTV có cần phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho chủ sở hữu không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Công ty TNHH MTV có cấp giấy chứng nhận phần vốn góp không?
   (ảnh minh họa)
  • Việc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp chỉ áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 5 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, cụ thể như sau:

   Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty

   ...

   Còn đối với công ty TNHH một thành viên khi thực hiện góp vốn không phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp bởi vì:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty."

   Căn cứ Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   - Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

   - Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

   Như vậy, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty nên không phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp để tách bạch phần vốn góp với tài sản riêng khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn