Đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì việc đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

   - Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. Cơ quan đăng ký hợp tác xã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử.

   - Tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số công cộng để đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử.

   - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn