Đăng ký kinh doanh là gì?

Đăng ký kinh doanh là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014

   Đăng ký kinh doanh là Sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn