Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử thì có phải nộp hồ sơ trực tiếp nữa không?

Ngày hỏi:15/10/2019

 Đối với doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký qua mạng điện tử thì có phải nộp hồ sơ trực tiếp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nữa không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử thì có phải nộp hồ sơ trực tiếp nữa không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 35 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, có quy định:

   - Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

   - Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

   - Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

   => Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thì sẽ không phải nộp hồ sơ bằng bản giấy nữa. Và hồ sơ đăng ký qua mạng đó có giá trị pháp lý như đối với bản giấy.

   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này:

   Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn