Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định như thế nào?

26/04/2022

Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật.  Tôi có một thắc mắc liên quan tới môi trường kính mong được Ban biên tập tư vấn. Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Trâm (tram****@gmail.com)

  • Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định tại Điều 13 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại các làng nghề trên địa bàn theo mức độ ô nhiễm môi trường theo tiêu chí đánh giá, phân loại tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Việc đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 02 năm/lần.

   - Danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường phải công bố trên phương tiện thông tin, truyền thông tại địa phương.

   Trên đây là quy định về Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn