Điều kiện để cấp giấy chứng nhận kinh doanh?

26/04/2022

Điều kiện để cấp giấy chứng nhận kinh doanh?

  • Theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
   1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
   a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
   b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
   c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
   d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
   2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

   Vậy, anh/chị muốn được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh cần đảm bảo 4 điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp nêu trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn