Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ

26/04/2022

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Hoàng Nghĩa. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ được quy định cụ thể như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn !

Trần Hoàng Nghĩa (hoangnghia*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 3 Thông tư 212/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ được quy định cụ thể như sau:

   - Điều kiện đối với cá nhân tham gia góp vốn:

   + Không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

   + Có năng lực tài chính đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

   - Điều kiện đối với tổ chức tham gia góp vốn:

   + Có tư cách pháp nhân và không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản; không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;

   + Có thời gian hoạt động tối thiểu là năm (05) năm liên tục liền trước năm tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ. Trường hợp là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán thì phải có thời gian hoạt động tối thiểu là hai (02) năm liên tục liền trước năm tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ;

   + Có năng lực tài chính đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 212/2012/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 5 và Khoản 6 Điều 3 Thông tư 212/2012/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn