Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp tư nhân

Ngày hỏi:27/12/2019

Tôi mới được cấp chứng chỉ kế toán viên, và đang có một ít vốn nên dự định thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kế toán. Cho tôi hỏi để được cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán ngoài việc thành lập doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện nào?

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 60 Luật Kế toán 2015 quy định Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

   - Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

   - Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn muốn kinh doanh dịch vụ kế toán theo hình thức doanh nghiệp tư nhân phải thành lập doanh nghiệp, có hai kế toán viên hành nghề và bạn là kế toán viên hành nghề đồng thời là Giám đốc.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn