Điều kiện và thời gian doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép được xem xét cấp lại Giấy phép

26/04/2022

Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép được xem xét cấp lại Giấy phép trong bao lâu và có những điều kiện gì?

    • Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 15 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xem xét cấp Giấy phép sau hai năm, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn