Điều lệ đua ngựa, đua chó

Ngày hỏi:01/02/2017

Tôi tên là Trần Tuấn Minh, SĐT: 01633***, tôi muốn hỏi: Điều lệ đua ngựa, đua chó được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị tư vấn giùm tôi, chúc các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sức khỏe và công việc thành đạt. Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Điều lệ đua ngựa, đua chó được hướng dẫn tại Điều 18 Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (có hiệu lực từ ngày 31/03/2017), theo đó:

   1. Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó phải xây dựng Điều lệ đua và phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt trước khi ban hành. Điều lệ đua phải tuân thủ quy định của pháp luật và bao gồm các nội dung cơ bản sau:

   a) Điều kiện, tiêu chuẩn ngựa đua, chó đua;

   b) Điều kiện, tiêu chuẩn nài ngựa;

   c) Quy trình đăng ký ngựa đua, chó đua, nài ngựa;

   d) Quy trình xếp hạng, xếp lịch đua cho ngựa đua, chó đua;

   đ) Quy trình kiểm tra ngựa đua, chó đua, nài ngựa trước, sau cuộc đua và cách xác định ngựa đua, chó đua, nài ngựa không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự cuộc đua;

   e) Trách nhiệm, quyền hạn của chủ ngựa, chủ chó, nài ngựa, trọng tài;

   g) Quy trình tổ chức cuộc đua và phương thức xác định ngựa đua, chó đua về đích;

   h) Người có thẩm quyền quyết định cuối cùng về kết quả cuộc đua;

   i) Tiền thưởng và cách thức phân chia tiền thưởng giữa doanh nghiệp kinh doanh đặt cược và chủ ngựa, chủ chó;

   k) Các hành vi vi phạm và phương thức xử lý vi phạm;

   l) Phương thức xử lý các vấn đề tranh chấp;

   m) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

   2. Trước khi đưa vào kinh doanh tối thiểu 05 ngày làm việc, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó có trách nhiệm:

   a) Gửi Điều lệ đua cho Hội đồng giám sát cuộc đua quy định tại Điều 29 của Nghị định này để theo dõi, quản lý;

   b) Công bố công khai Điều lệ đua tại trường đua, trụ sở chính của doanh nghiệp, điểm bán vé đặt cược cố định và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có).

   3. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ đua phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phải gửi bản cập nhật Điều lệ đua sửa đổi, bổ sung tối thiểu 24 giờ trước thời điểm cuộc đua diễn ra cho Hội đồng giám sát cuộc đua để theo dõi, quản lý. Đồng thời doanh nghiệp phải công bố công khai Điều lệ đua đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Điều lệ đua ngựa, đua chó, được quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn