DN nước ngoài liên doanh với DN trong nước muốn được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, phải có các điều kiện nào?

26/04/2022

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước, có trụ sở trên địa bàn Hà nội, nay muốn xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động nên muốn hỏi, để được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì phải có các điều kiện gì, hồ sơ xin cấp phép nộp ở cơ quan nào?

  • Theo quy định tại Nghị định số55/2013/NĐ-CPngày 22/5/2013; Thông tư số01/2014/TT-BLĐTBXHngày 08/01/2014 và Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH,ngày 21/12/2015của Bộ Lao động Thương binh và Xã hộicông bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý trong lĩnh vực Lao động, tiền lương, quan hệ lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

   - Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên (được xác định bởi một trong các văn bản sau: Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,trong đó hoạt động cho thuê lại lao động là nội dung được cấp phép; Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; Văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho doanh nghiệp để tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động).

   - Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên (được xác định bởi hợp đồng mà doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động,trong đó thể hiện thời gian hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép theo quy định nước sở tại và các tài liệu liên quan nếu có).

   - Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

   Các văn bảntrên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   Doanh nghiệp của bạn muốn xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì phải làm 02 bộ hồ sơ, doanh nghiệp nộp trực tiếp 01 bộ Hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội để đề nghị thẩm định, đồng thời gửi 01 Hồ sơtrên về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) để đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Sau 60 ngày làm việc, doanh nghiệp của bạn sẽ được nhận kết quả tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Nghị định số 55/2013/NĐ-CP Tải về
  • Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH Tải về
  • Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn