DN phải thông báo phát hành sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

26/04/2022
Sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, DN có cần phải thông báo phát hành như với hóa đơn giấy?
  • Doanh nghiệp cần phải đăng ký phát hành những số hóa đơn sẽ sử dụng cho hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, không sử dụng chung thông báo phát hành với các loại hóa đơn khác (hóa đơn giấy/hóa đơn điện tử thông thường). Doanh nghiệp thông báo phát hành ngay trên trang https://laphoadon.gdt.gov.vn. Mẫu và ký hiệu hóa đơn có thông tin đặc thù như sau:

   - Mẫu hóa đơn có số liên = 0

   - Ký hiệu hóa đơn có ký tự cuối cùng là "E"

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn