Doanh nghiệp có được tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm?

26/04/2022

Có phải theo quy định pháp luật hiện hành thì công ty chúng tôi được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm, mà không phải đăng ký hay thông báo về ngành nghề kinh doanh của công ty cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty tôi đặt trụ sở đúng không?

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trong đó, tại Khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

   1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì doanh nghiệp có quyền được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

   Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được thu hẹp lại so với trước đây. Cụ thể là nội dung giấy đăng ký kinh doanh sẽ không còn thông tin về ngành nghề kinh doanh.

   Do đó: Trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì không phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Tuy nhiên, tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

   1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

   a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;"

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

   Kết luận: Căn cứ quy định được trích dẫn, cũng như các phân tích trên đây thì công ty bạn được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tuy nhiên, trường hợp công ty có sự thay đổi các thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty (so với lúc đăng ký doanh nghiệp), thì công ty có trách nhiệm thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn