Doanh nghiệp có phải thông báo khi đại diện theo ủy quyền của cổ đông nước ngoài thay đổi địa chỉ thường trú?

Ngày hỏi:03/10/2019

Công ty tôi có cổ đông nước ngoài là một tổ chức kinh tế, cổ đông này đã ủy quyền cho một người để tham gia quản lý tại công ty. Mới đây người đại diện này đã thay đổi địa chỉ thường trú. Cho tôi hỏi là công ty có phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đến phòng đăng ký kinh doanh không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Khoản 3 Điều 171 Luật doanh nghiệp 2014 quy định công khai thông tin công ty cổ phần như sau: Công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất 03 ngày sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.

   - Theo Khoản 2 Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì công ty có người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nước ngoài thay đổi địa chỉ thường trú, do đó công ty phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin cổ đông đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi thông tin thường trú.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn