Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu tư hoặc doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC được giải quyết như thế nào?

26/04/2022
Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu tư hoặc doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC được giải quyết như thế nào khi doanh nhân đề nghị cấp thẻ?
    • Thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên cũng tuân theo nguyên tắc Bộ hoặc UBND tỉnh, thành phố nào ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, thì Thủ trưởng cấp Bộ, UBND tỉnh, thành phố đó có thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC khi doanh nhân đề nghị cấp thẻ. Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế không có thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp nói trên đặt tại các khu này.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn