Doanh nghiệp là thành viên hợp tác xã có thể vay vốn của Quỹ hợp tác xã không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/05/2022

Doanh nghiệp là thành viên hợp tác xã có thể vay vốn của Quỹ hợp tác xã không? Khách hàng sau khi ký kết hợp đồng tín dụng với Quỹ hợp tác xã mà có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng có được giải ngân không? Chào luật sư, doanh nghiệp của tôi là thành viên hợp tác xã thì có được xem xét vay vốn của Quỹ hợp tác xã hay không? Cho tôi hỏi nếu đã ký kết hợp đồng vay tín dụng với Quỹ hợp tác xã nhưng chưa giải ngân mà có nợ xấu với các tổ chức tín dụng thì có được tiếp tục giải ngân khoản vay không? 

  • Doanh nghiệp là thành viên hợp tác xã có thể vay vốn của Quỹ hợp tác xã không?

   Căn cứ Điều 20 Nghị định 45/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng và phạm vi cho vay như sau:

   1. Đối tượng cho vay:

   a) Đối tượng cho vay của Quỹ hợp tác xã là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã (trừ đối tượng thành viên hợp tác xã là doanh nghiệp);

   b) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối tượng được ưu tiên cho vay từ Quỹ hợp tác xã căn cứ vào chiến lược phát triển của Quỹ.

   2. Phạm vi cho vay:

   a) Quỹ hợp tác xã trung ương cho vay đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này trên phạm vi toàn quốc;

   b) Quỹ hợp tác xã địa phương cho vay đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Quỹ hợp tác xã thành lập.

   Như vậy, đối tượng thành viên hợp tác xã là doanh nghiệp không được vay vốn tại Qũy hợp tác xã theo quy định trên.

   Khách hàng sau khi ký kết hợp đồng tín dụng với Quỹ hợp tác xã mà có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng có được giải ngân không?

   Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 45/2021/NĐ-CP về điều kiện cho vay như sau:

   1. Khách hàng thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này.

   2. Khách hàng vay vốn là pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn là cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

   3. Khách hàng có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Quỹ hợp tác xã thẩm định, đánh giá là khả thi và có khả năng hoàn trả nợ vay.

   4. Khách hàng thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.

   5. Khách hàng có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

   6. Tại thời điểm giải ngân lần đầu tiên của Quỹ hợp tác xã sau khi ký kết hợp đồng tín dụng, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

   Theo đó, khách hàng tại thời điểm giải ngân lần đầu của Quỹ hợp tác xã sau khi ký kết hợp đồng tín dụng mà có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng sẽ không đủ điều kiện được vay. Vì vậy sẽ không được giải ngân theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn