Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thì có cần phải ký lại hợp đồng dịch vụ trước đó?

26/04/2022

Cho hỏi: Khi Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần thì các hợp đồng dịch vụ đã ký với khách hàng có phải ký lại toàn bộ không ạ (vì bên em là công ty cấp nước)? Cơ sở pháp lý quy định tại luật nào ạ? Em cảm ơn Luật sư

  • Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thì có cần phải ký lại hợp đồng dịch vụ trước đó?
   (ảnh minh họa)
  • Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần về cơ bản phải thay đổi tên đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập khi doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp.

   Theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 về nghĩa vụ của doanh nghiệp thì:

   "6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan."

   Theo quy định tại Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 về Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

   "1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

   a) Ngành, nghề kinh doanh;

   b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

   2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai."

   Bên cạnh đó, tại Khoản 4 Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

   "4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi."

   Doanh nghiệp khi thay đổi tên doanh nghiệp (một nội dung đăng ký doanh nghiệp) thì sự thay đổi này phải được thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mà pháp luật quy định mà không quy định nghĩa vụ thông báo trực tiếp đối với bên đối tác đã ký hợp đồng với doanh nghiệp trước khi đổi tên.

   Việc thay đổi tên của doanh nghiệp hoàn toàn không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó. Chính vì thế, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm với hợp đồng được ký trước đây với tên doanh nghiệp cũ. Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn theo tên doanh nghiệp mới nhưng hợp đồng không cần ký lại.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn