Đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là ai?

26/04/2022

Đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là ai? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thấy người nước ngoài được phép vào chơi ở các địa điểm trò chơi điện tử có thưởng còn người Việt Nam thì họ không cho vào, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là ai? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Hoàng Dương (0126***)

  • Đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được quy định tại Điều 9 Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

   1. Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

   2. Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành Thể lệ trò chơi và các quy định tại Nghị định này.

   Ngoài ra, Điều này còn được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-BTC

   1. Doanh nghiệp phải mở Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép chơi, đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP. Sổ theo dõi được lập theo hình thức ghi sổ hoặc thông tin điện tử. Sổ theo dõi phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu là hai (02) năm để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

   2. Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

   a) Mã số thẻ điện tử (nếu có);

   b) Họ và tên;

   c) Số hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn giá trị;

   d) Quốc tịch;

   đ) Ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử);

   e) Thời gian ra, vào Điểm kinh doanh;

   g) Các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát người chơi theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

   3. Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

   a) Các thông tin quy định tại điểm a, b, đ và e Khoản 2 Điều này;

   b) Vị trí, chức danh công việc được phân công tại Điểm kinh doanh;

   c) Thời gian làm việc tại Điểm kinh doanh;

   d) Các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn