Đối với doanh nghiệp nhà nước gồm những loại hình nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/09/2022

Đối với Doanh nghiệp nhà nước gồm những loại hình nào? Doanh nghiệp nào do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ? Sĩ quan quân đội bị cấm thành lập doanh nghiệp?

  • Đối với doanh nghiệp nhà nước gồm những loại hình nào?

   Tôi đang tìm hiểu về luật doanh nghiệp 2020. Tôi muốn hỏi về doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý theo hình thức nào?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.

   Dẫn chiếu đến Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

   - Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

   + Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   + Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

   - Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   - Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   - Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp mới nhất.

   Doanh nghiệp nào do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

   Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm những doanh nghiệp nào theo quy định Luật doanh nghiệp 2020? Xin được hỏi.

   Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

   Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   Trên đây là phần hỗ trợ về Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp mới nhất.

   Sĩ quan quân đội bị cấm thành lập doanh nghiệp?

   Tôi hiện đang là sĩ quan quân đội. Năm sau tôi muốn thành lập doanh nghiệp. Không biết theo quy định của pháp luật thì sĩ quan có quyền thành lập doanh nghiệp không?

   Trả lời: Theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

   Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

   Như vậy, bạn đang là sĩ quan quân đội thì sẽ không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo Luật doanh nghiệp 2020.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn