Giải quyết cho người lao động khi Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

26/04/2022

Doanh nghiệp vì lý do khách quan, làm ăn thua lỗ muốn tạm ngừng kinh doanh 01 năm. Vậy quy định hiện nay thì việc xử lý đối với lao động đang làm việc như thế nào? Trong trường hợp Doanh nghiệp muốn chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động có được không?

  • Căn cứ khoản 3 Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác”

   Như vậy, đối với người lao động thì trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải đạt được sự thỏa thuận với người lao động về quyền lợi, việc làm như trả lương chờ việc, tạm ngừng thực hiện hợp đồng vì công ty tạm ngừng kinh doanh,… Khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh thì công ty phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với ngươi lao động.

   Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, được quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 và công ty thực hiện thủ tục chi trả trợ cấp mất việc cho ngườii lao động theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này “Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn