Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp?

26/04/2022

Tôi muốn hỏi, tôi mới nhờ bên dịch vụ thành lập xong công ty, giấy phép ngày 20/8. Nhưng khi tôi nhận con dấu lại không thấy có Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Bên dịch vụ nói rằng quy định mới không có loại giấy này nữa, như vậy có đúng không?

  • Theo Luật Doanh nghiệp 2005 con dấu của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp và quản lý, khi cấp dấu có kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Trường hợp của bạn không có Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, vì theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015) và Điều 12, 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp thì:

   Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân,
   Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh,
   Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,
   Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

   quyết định: số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác).

   Như vậy, doanh nghiệp có quyền tự làm con dấu cho mình, tự quyết định về số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, tự quản lý và sử dụng con dấu. Tuy nhiên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

   a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

   b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

   c) Hủy mẫu con dấu.

   Công ty bạn thành lập sau ngày 01/7/2015 nên không có Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu là đúng. Bạn phải thông báo mẫu con dấu của công ty bạn với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn