Gỡ vướng thủ tục nhập khẩu phế liệu cho doanh nghiệp

26/04/2022

Ông Phạm Đăng Trưng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp tháo gỡ một số vướng mắc về thủ tục nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp trong khu chế xuất, trong đó có quy định các tổ chức, cá nhân phải xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Theo phản ánh của ông Phạm Đăng Trưng, khi thu mua phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân ngoài việc thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan, thì còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu chỉ cấp cho thương nhân có cơ sở sản xuất. Đồng thời, Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT có đến 44 loại tên phế liệu tương ứng 34 ngành nghề sản xuất. Ông Trưng phân tích, mỗi doanh nghiệp trong quá trình sản xuất có thể thải ra nhiều loại phế thải, tương ứng với nhiều ngành nghề sản xuất. Như vậy, nếu thực hiện theo các quy định nêu trên, doanh nghiệp có phế liệu phải ký nhiều hợp đồng bán phế liệu tương ứng với từng ngành nghề sản xuất cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, mặc dù có loại phế liệu số lượng không nhiều (chỉ vài trăm kg). Mỗi hợp đồng như vậy lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hải quan. Ngoài ra, xét về phương diện bảo vệ môi trường, thì hiện nay các loại phế liệu phát sinh từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong khu chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất cũng được quản lý như nhau. Do vậy, ông Trưng đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh các quy định theo hướng không yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế xuất như khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài.

  • Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp ông Trưng cũng như nhiều doanh nghiệp xử lý môi trường khác, ngày 12/12/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị phối hợp giải quyết theo hướng cho phép các công ty, doanh nghiệp tạm thời xuất trình Giấy phép hành nghề quản lý (hoặc vận chuyển, hoặc xử lý, tiêu hủy) chất thải nguy hại thay cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong Khu chế xuất, doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan.

   Theo đó, ngày 26/12/2013, Tổng cục Hải quan đã có Văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu các công ty, doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan xuất trình Giấy phép hành nghề quản lý (hoặc vận chuyển, hoặc xử lý, tiêu hủy) chất thải nguy hại thay cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn