Hồ sơ chuyển giao đối với doanh nghiệp nhà nước được lập theo từng doanh nghiệp

Ngày hỏi:09/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì hồ sơ chuyển giao đối với Doanh nghiệp nhà nước được lập theo từng doanh nghiệp được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ chuyển giao đối với doanh nghiệp nhà nước được lập theo từng doanh nghiệp
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2018 thì hồ sơ chuyển giao được lập theo từng doanh nghiệp, bao gồm:

   - Biên bản chuyển giao (chi tiết theo Phụ lục I).

   - Báo cáo thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) của Cơ quan chuyển giao trong thời gian 3 năm gần nhất với thời điểm chuyển giao doanh nghiệp về Ủy ban (Phụ lục IIa).

   - Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm và năm gần nhất với thời điểm chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

   - Hồ sơ của Người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức.

   Trên đây là hồ sơ chuyển giao đối với doanh nghiệp nhà nước được lập theo từng doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn