Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay gián tiếp của quỹ phát triển DN nhỏ và vừa

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/06/2019

Xin chào anh chị, theo tôi được biết Chính phủ vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt đông của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay gián tiếp của quỹ phát triển DN nhỏ và vừa như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay gián tiếp của quỹ phát triển DN nhỏ và vừa
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 39/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/07/2019) Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay gián tiếp của quỹ phát triển DN nhỏ và vừa như sau:

   1. Hồ sơ doanh nghiệp đề nghị vay vốn gồm có:

   - Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

   - Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 23 Nghị định này.

   2. Hồ sơ ngân hàng đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp gồm có:

   - Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng;

   - Các văn bản, tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và các tài liệu khác có liên quan.

   3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại điểm giao dịch của ngân hàng hoặc qua bưu điện.

   4. Ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn, thẩm định, ra quyết định cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và gửi hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp tại trụ sở của Quỹ hoặc qua đường bưu điện.

   5. Ngân hàng có trách nhiệm ban hành quy trình thẩm định, ra quyết định cho vay gián tiếp đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

   6. Quỹ có trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp và quyết định chuyển vốn cho ngân hàng để thực hiện cho vay gián tiếp. Trường hợp từ chối chuyển vốn, Quỹ phải thông báo cho ngân hàng về lý do từ chối.

   7. Quỹ có trách nhiệm ban hành quy trình đánh giá, ra quyết định chuyển vốn cho vay gián tiếp theo nguyên tắc đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan trong quá trình cho vay gián tiếp.

   Trên đây là quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay gián tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn