Hỏi về việc tách cổ phần trong công ty cổ phần

26/04/2022

Vào tháng 6 năm 2011 chồng tôi có cùng với 3 người bạn thành lập công ty cổ phần, nhưng nay chúng tôi muốn chuyển nhượng lại số cổ phần của mình cho một cổ đong cùng sáng lập ra. Tôi muốn hỏi như thế có được không và chúng tôi cần chuẩn bị các công việc gì?

  • Ba cổ đông được phép chuyển nhượng lại số cổ phần của mình cho một cổ đông sáng lập khác nhưng sau việc chuyển nhượng này thì chỉ còn một cổ đông. Vì vậy, Công ty cổ phần phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH.

   Các cổ đông cần tiến hành họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp về chuyển nhượng cổ phần và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ban hành quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn