Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ có bao nhiêu thành viên?

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ có bao nhiêu thành viên? Hợp tác xã tôi có khoảng 100 thành viên có thuộc hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ không? Nhờ hỗ trợ giúp tôi!

  • Theo Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/04/2020) quy định phân loại hợp tác xã quy mô thành viên như sau:

   Căn cứ theo số lượng thành viên, hợp tác xã được phân loại thành:

   - Hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ là hợp tác xã có dưới 50 thành viên;

   - Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ là hợp tác xã có từ 50 đến 300 thành viên;

   - Hợp tác xã quy mô thành viên vừa là hợp tác xã có từ trên 300 đến 1.000 thành viên;

   - Hợp tác xã quy mô thành viên lớn là hợp tác xã có từ trên 1.000 thành viên trở lên;

   => Như vậy căn cứ theo quy định trên thì hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ là hợp tác xã có từ 50 đến 300 thành viên. Trường hợp, hợp tác xã Bạn có khoảng 100 thành viên thì thuộc hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn