Khi nào được công nhận là thành viên tổ hợp tác?

Ngày hỏi:14/10/2019

Sắp tới doanh nghiệp chúng tôi muốn được tham gia tổ hợp tác. Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì nếu doanh nghiệp tôi được công nhận là thành viên của tổ hợp tác khi có bao nhiêu phần trăm phiếu biểu quyết tán thành của tổ tư vấn? Mong phản hồi!

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), cụ thể như sau:

   Cá nhân, pháp nhân được công nhận tư cách thành viên tổ hợp tác khi được hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tổ hợp tác đồng ý bổ sung và ghi tên vào hợp đồng hợp tác.

   => Theo quy định nêu trên thì để doanh nghiệp của bạn trở thành thành viên của tổ hợp tác thì phải được hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tổ hợp tác đồng ý.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn