Khoản tiền phạt vi phạm hành chính có được khấu trừ thuế?

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin cho hỏi: Trong năm công ty có bị lập biên bản vi phạm hành chính 5 lần với nhiều vi phạm khác nhau, tổng số tiền phạt cho 5 biên bản là hơn 250 triệu đồng. Xin cho hỏi khoản tiền phạt này công ty có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thể thu nhập doanh nghiệp của công ty trong năm hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi (trừ các khoản chi không được trừ) khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

   - Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

   Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

   Trong đó có quy định:

   "Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   ...

   b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính; "

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các khoản tiền phạt của doanh nghiệp phát sinh trong năm dương lịch hoặc năm tài chính sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập danh nghiệp của doanh nghiệp.

   Do đó: Trường hợp trong năm công ty có bị lập biên bản vi phạm hành chính 5 lần với nhiều vi phạm khác nhau, tổng số tiền phạt cho 5 biên bản là hơn 250 triệu đồng, thì số tiền phạt này sẽ không được trừ khi tính thu nhập chịu thể thu nhập doanh nghiệp của công ty trong năm.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn